" />

Số Hotline: 0981.350.666 - 0913.385.099

 

Tên đơn vị KDVT:...................

Số…/….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
…………, ngày...... tháng......năm.....

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP
GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ

Kính gửi: Sở GTVT............................

1. Tên đơn vị kinh doanh vận tải:..........................................................................................

2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có):..........................................................................................

3. Địa chỉ trụ sở:.....................................................................................................................

4. Số điện thoại (Fax):............................................................................................................

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc đăng ký doanh nghiệp) số:.......................... do.....................................................cấp ngày......... tháng......... năm....................................

6. Họ và tên người đại diện hợp pháp:...................................................................................

7. Đề nghị cấp phép kinh doanh các loại hình vận tải:

-..............................................................................................................................................

-..............................................................................................................................................

Đơn vị kinh doanh vận tải cam kết những nội dung đăng ký đúng với thực tế của đơn vị.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.
Đại diện đơn vị kinh doanh vận tải
(Ký tên, đóng dấu)

Liên hệ

Công ty Cổ Phần M&A Việt Nam

Văn phòng giao dịch tại Hà Nội: P216, N3B Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
 ceo.muabanvasapnhap@gmail.com
Văn phòng tại Hồ Chí Minh: Số 196 Vạn Kiếp, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
0913.833.357
Văn phòng tại Hải Phòng: Số 173, Lô 7C, Đường Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
0904.072.968

Số lượt truy cập

970349
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tất cả
90
180
702
968547
970349